مناظرات سید حسین علوى در حضور ملک‌‌شاه سلجوقى (1)

آغاز مناظره

اساس ماجرا از آنجا آغاز گردید که روزی یکی از علمای سرشناس و سادات جلیل القدر شیعه به نام سید حسین بن علی علوی جهت ملاقات و گفتگو به حضور ملک‌‌شاه سلجوقی، پادشاه وقت رسید، در پایان این دیدار هنگامی که آن دانشمند از نزد شاه مرخص می‌‌گردید، توسط یکی از حضّار مجلس با اشاره و غمزه مورد تمسخر و استهزا قرار گرفت.

ملک‌‌شاه که متوجه این حرکت ناهنجار شده بود، رو به آن شخص کرد و گفت: علت مسخره کردن این آقا چه بود؟

آن شخص گفت: این مرد یک آدم پلید و ناپاک و از جمله کافرانی است که مورد غضب الاهی می‌‌باشد.

شاه با تعجب پرسید: چطور؟ مگر او مسلمان نیست؟

آن مرد گفت: خیر قربان، او یک فرد شیعه است.

شاه گفت: شیعه؟ مگر شیعه یکی از فرقه‌‌های مسلمانان نیست؟

مرد گفت: خیر قربان، آن ها خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را قبول ندارند.

خلاصه شاه تصمیم گرفت بین علمای سنی و سید علوی مناظره‌‌ای در حضور خودش  برگزار نماید.

مجلس مناظره

بالاخره روز موعود فرا رسید. ملک‌‌شاه با وزیر و رجال مملکت در مکان خود قرار گرفتند. علمای اهل سنت در سمت راست و علمای شیعه در سمت چپ پادشاه جلوس نمودند.

مناظره اول: کافر بودن صحابه پیامبر (صلّى الله علیه و آله)

دراین هنگام بزرگ علمای اهل سنت ملقّب به شیخ عباسی رشته سخن را دست گرفت و این گونه آغاز کرد:

من نمی‌‌توانم با افرادِ مذهبی که تمامی صحابه رسول خدا (صلّى الله علیه و آله) را کافر می‌‌داند بحث و گفتگو کنم.

سید علوی عالم شیعه گفت: آقاجان بفرمایید اینان چه کسانی هستند که تمامی صحابه را کافر می‌‌دانند؟

عباسی گفت: شما شیعیان.

علوی گفت: این گفته شما خلاف واقع است. آیا حضرت علی (علیه السّلام) و عباس و سلمان و ابن عباس ومقداد و ابوذر (رضی الله عنهم) و غیر ایشان از صحابه نبوده‌‌اند؟ آیا ما شیعیان همه آنها را کافر می‌‌دانیم؟

عباسی گفت: مقصود من از همه صحابه ابوبکر و عمر و عثمان و پیروانشان است.

علوی گفت: شما با تناقض‌‌گویی سخن خودت را نقض کردی. مگر در علم منطق بیان نشده که موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است؟ شما اول می‌‌گویید شیعه همه صحابه را کافر می‌‌داند بعد می‌‌گویید بعضی از صحابه را؟

عالم شیعه آنگاه اضافه کرد : بنابراین، آقای عباسی ثابت شد گفته شما که «شیعه تمامی صحابه پیامبر (صلّى الله علیه و آله) را کافر می‌‌داند» کذب محض و دروغ آشکار است.

 

.... ادامه دارد ....

 

/ 0 نظر / 56 بازدید