احکام و مناسک حج (8) ـ تقصیر و احرام حج


تقصیر و بعض احکام آن

[144] م: واجب است بعد از آن‌که سعى کرد تقصیر کند، یعنى قدرى از ناخن ‌ها یا قدرى از موى سر یا شارب یا ریش را بزند. و بهتر آن است که اکتفا به زدن ناخن نکند ، و از موى قدرى بزند، بلکه موافق احتیاط است، و تراشیدن سر در تقصیر کفایت نمى‏‌‌کند بلکه حرام است .

[145] م: اگر تقصیر را فراموش کند تا وقتى که احرام حج را ببندد عمره‏ اش صحیح است و مستحب است فدیه یک گوسفند و احتیاط آن است که فدیه بدهد.

[146] م: بعد از آن‌که شخص محرم تقصیر کرد حلال مى‏‌‌شود بر او به ‌غیر از تراشیدن سر هرچه حرام شده بود بر او به ‌واسطه احرام، حتى نزدیکى با زن.

[147] م: در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست و اگر بخواهد احتیاط کند طواف و نماز آن را رجاءاً  به‌جا آورد.

[148] م: بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج تمتع نباید عمره مفرده به ‌جا آورده شود و اگر به‌جا آوردند صحت عمره مفرده محل اشکال است ولى براى عمره و حج تمتع اشکالى ایجاد نمى‏‌‌شود.

احرام حج

[149] م: واجب است بر مکلف که بعد از تمام شدن اعمال عمره، احرام ببندد براى حج تمتع.

[150] م: وقت احرام موسّع است، و تا وقتى که بتواند بعد از احرام به وقوف اختیارى عرفه برسد مى‏‌‌تواند تأخیر بیندازد و از آن وقت نمى‏‌‌تواند عقب بیندازد .

[151] م: محل احرام حج، شهر مکه است هر موضع که باشد، گرچه در محله‏ هاى تازه ‏ساز، ولى مستحب است در مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل واقع شود.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 25 بازدید