نکاتى درباره نماز جماعت در مسجد الحرام

جمعى از زائران به گمان این ‏که امام جماعت چسبیده به کعبه اقامه نماز مى‌‌‏کند و یا این ‏که در حال طواف، با توجّه به این که وقت نماز جماعت فرا رسیده، در محدوده مطاف نماز خود را به جماعت اقامه مى‌‌‌کنند بى آن که توجّه داشته باشند امام جماعت مسجد الحرام عموماً جز در نماز عصر و در ایام خلوتى شهر مقدّس مکّه، صبح‏‌‌ها و مغرب و عشا با فاصله چند متر پشت مقام ابراهیم (علیه السلام)، و در نماز ظهر، در سکّوى مقام حنبلى مقابل دیوار رکن یمانى و حَجَر الاسود به نماز مى‌‌‏ایستد. بنابراین، نماز خواندن در محدوده مطاف، مقدّم شدن بر امام در جماعت بوده، موجب بطلان نماز مى‌‌‏گردد.

از این رو، لازم است زائران نسبت به محل ایستادن امام جماعت دقّت کافى‌را داشته باشند. هم‌‌‌چنین ضرورى است به نکات زیر نیز توجّه داشته باشند:

1. اگر صف‏‌‌هاى بسته شده در اطراف خود کعبه به صورت کامل بسته شده است، امام جماعت در نزدیک‏‌‌ترین نقطه به کعبه به نماز ایستاده است، ولى اگر در قسمتى از اطراف کعبه، کسى به نماز نایستاده، امام جماعت در مقابل همان قسمت و مقدارى عقب‏تر به نماز ایستاده است.

2. در ماه مبارک رمضان در کلیه مواردى که باران مى‌‌‏بارد، هم در نمازهاى تراویح و هم در نمازهاى تهجّد، امام جماعت در مقام حنبلى به نماز مى‌‌‏ایستد.

3. نماز آیات نیز اگر مربوط به خورشیدگرفتگى است در مقام حنبلى برگزار مى‌‌‏شود.

4. زائران محترم دقّت نمایند که قبل از نماز جماعت به گونه‌‌‌‏اى وارد مطاف شوند که اطمینان داشته باشند تا شروع نماز، مطاف را ترک خواهند کرد و نماز جماعت را در خلف امام جماعت و به صورت استداره برگزار مى‌‌‏کنند.

5. زائران گرامی باید نسبت به فاصله بین اذان و اقامه نماز توجه داشته باشند و بدانند که بین اذان صبح و اقامه آن حدود 20 تا 25 دقیقه و بین اذان و اقامه نماز ظهر حدود 20 دقیقه و اذان و اقامه نماز عصر 15 دقیقه و اذان و اقامه نماز مغرب 7 دقیقه و اذان و اقامه نماز عشا نیز حدود 7 دقیقه فاصله قرار مى‌‌‏دهند.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید