احکام و مناسک حج (6)

نماز طواف

[126] م: واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره دو رکعت نماز بخواند مثل نماز صبح.

[127] م: شک در رکعات نماز طواف موجب بطلان نماز است و باید اعاده کند و بعید نیست اعتبار ظنّ در رکعات و در ظن در افعال احتیاط کند. و در احکام، این نماز با نماز یومیه مساوى است.

[128] م: واجب است که این نماز نزد مقام ابراهیم واقع شود. و احتیاط واجب آن است که پشت مقام به‌جا آورد که سنگى که مقام است بین او و خانه کعبه واقع شود، و بهتر آن است که هر چه ممکن باشد نزدیکتر بایستد، لکن نه بطورى که مزاحمت با سایرین کند.

[129] م: اگر نماز طواف را فراموش کند و در بین سعى میان صفا و مروه یادش بیاید، از همان‏جا سعى را رها کند و برگردد، دو رکعت نماز را بخواند، بعد از آن، سعى را از همان‏جا تمام کند.

[130] س: آیا محمول نجسى که در طواف معفو نیست، در نماز طواف مثل نمازهاى یومیه معفو است یا نه؟

ج: در نماز طواف حکم نمازهاى یومیه را دارد.

[131] س: بین طواف و نماز آن، اگر نماز مستحبى یا عبادت مستحبى دیگر به‌جا آورد، اشکال دارد یا نه؟

ج: احتیاط در ترک آن و مبادرت به نماز طواف است.

[132] س: زنى مُحرم به احرام عمره تمتع شده و پس از ورود به مکه و انجام طواف، قبل از این‌که نماز طواف بخواند حایض گردیده، چه وظیفه‏اى دارد؟

ج: اگر وقت وسعت دارد صبر کند تا پاک شود و نماز را بخواند و بقیه اعمال را انجام دهد و چنانچه وقت تنگ باشد سعى و تقصیر عمره تمتع را انجام دهد و مُحرم شود به حج تمتع و بعد از طواف حج یا قبل از آن، نماز را بخواند و سپس بقیه اعمال را انجام دهد.

[133] م: اگر شخصى نتوانست قرائت یا ذکرهاى واجب را یاد بگیرد باید نماز را به هر ترتیبى که مى‏‌‌تواند خودش به‌جا آورد و کافى است، و اگر ممکن است، کسى را بگمارد که نماز را تلقین او کند، و احتیاط آن است که در مقام ابراهیم به شخص عادلى اقتداکند، لکن اکتفا به نماز جماعت نکند چنانچه نایب گرفتن نیز کافى نیست .

[134] م: نماز طواف استحبابى لازم نیست در نزد مقام ابراهیم باشد بلکه در هر جاى مسجدالحرام جایز است به‌خصوص در موقع ازدحام، مناسب است مراعات سایر حجاج را بنمایند.

ادامه دارد. . .

/ 0 نظر / 25 بازدید